“Maak een foto bij het gedicht”.
Zoek een of meerdere elementen uit het gedicht en maak daar een foto van.

Het gedicht is van Hendrik Marsman (1899 – 1940)

Herinnering aan Holland (1936)

Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,

rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hooge pluimen
aan der einder staan,

en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,

boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen,
in een grootsch verband,

de lucht hangt er laag,
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,

en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.