Bestuur Fotoclub Houten

De volgende personen zitten in het bestuur:

Voorzitter: Jacques Koole
Secretaris: Gerard van Westrienen
Penningmeester: Margreet Bonouvrie
Activiteiten: Bianca Roeleveld
Communicatie: Marga Elberse