Bestuur Fotoclub Houten

De volgende personen zitten in het bestuur van de Fotoclub.

In het bestuur hebben de volgende personen zitting:

Voorzitter: Jan Bubberman
Secretaris: Marga Elberse
Penningmeester: Peter Oosterbaan