Themagroep ICM:
Margreet Bonouvrie en Gerard Schoonderwoert

Opzet Themagroep ICM 2024.
Voor de thema groep 2024 hebben zich 14 personen opgegeven nl:
Annie, Gerard W, Marga, Martin, Bianca, Hans, Henk, Jacques, Piet, Stephan, Tina, Ria en Sjaak. 
Gerard S en Margreet zullen voor deze groep de ‘trekkers’ zijn.

Verslag van ICM avond 18 maart:

——————————————————————————————

De presentatie van dit thema is 10 december 2024 dus dat geeft ruim de tijd om invulling te geven aan dit mooie thema.

De eerste opzet ziet er als volgt uit:
Maart: 1e bijeenkomst waarbij de theorie doorgenomen wordt, praktische voorbeelden van het maken van bewegingen getoond worden en we vervolgens afspraken maken voor de invulling van dit thema.

Het voorstel is om ons na de start bijeenkomst te richten op minimaal 3 onderwerpen nl natuur, architectuur en mens/dier.
Voor de zomer 2 onderwerpen en na de zomer 1/evt 2 (afhankelijk van jullie wensen). Voor de uitwerking van het betreffende onderwerp zullen we jullie vooraf voorzien van informatie en, indien mogelijk, met elkaar op stap gaan (zo dicht mogelijk in en om Houten). Op die betreffende locatie gaan we met elkaar oefenen (volgens het concept Bosfotografie bekend bij degenen die meegedaan hebben met dit thema). De resultaten gaan we met elkaar bespreken zodat we ervan kunnen genieten, leren en geïnspireerd raken.

Gerard heeft al heel wat voorwerk verricht en prachtige plekken gevonden om met de verschillende instellingen en bewegingen aan de genoemde onderwerpen te werken. Bij het zien van zijn proeffoto’s wil je gelijk op stap.

We starten (pas) in maart omdat het programma in februari met de start van de andere thema’s (voedsel en zwart/wit) al heel vol is.
En omdat we voor deze vorm van fotografie het liefst naar buiten gaan.
De planning voor nu is 18 maart in de avond (om 19.30 uur bij Annie (met dank!)). Hou deze avond dus vrij is je agenda J.

Met een hartelijke groet van Gerard S en Margreet.