Een fotoclub waar we leren van elkaar!

Fotoclub Houten is opgericht in 2008

 • Wij leren van- en door elkaar ongeacht het ervaringsniveau.
 • Elke tweede en vierde dinsdag van de maand komen wij samen.
 • De locatie is ‘de bibliotheek, onderdoor 160, 3995 DX Houten’ – van 20:00 – 22:00 uur.
 • We hebben een inloop- en presentatieavond.
 • Op de inloopavonden worden vaak onze ingebrachte foto’s besproken waaruit dan de foto van de maand gekozen wordt.
 • De presentatieavonden bij Fotoclub Houten worden soms ingevuld door een uitgenodigde gastspreker of door een eigen lid die een bepaald thema behandelt.
 • Er zijn diverse themagroepen bij Fotoclub Houten die met elkaar op stap gaan en waarbij je je kunt aansluiten.
 • Na verloop van tijd zullen de themagroepen hun foto’s laten zien op een presentatieavond.
 • We stimuleren elkaar een hoger niveau te bereiken door middel van theoretische kennis en praktische oefeningen.
 • Toch is bij Fotoclub Houten het motto: ‘alles mag, niets moet’. Maar doe je mee aan een bepaald project dan wordt wel inzet verwacht.
 • Behalve pure fotografie mag de (na)bewerking van foto’s ver gaan bij Fotoclub Houten.
 • Voeg bij al deze punten ook een portie gezelligheid en u snapt: het is goed toeven bij Fotoclub Houten.

N.B:

De rechten van alle foto’s behoren toe aan de maker waarvan de naam vermeld wordt in of naast de foto.
Vindt u een foto erg mooi en wilt u daarvan een afdruk dan stellen wij het op prijs als u zich wendt tot het bestuur van Fotoclub Houten.

Interesse om lid te worden:

Wilt U kunt twee keer vrijblijvend een avond bijwonen? Vul dan onderstaande gegevens in en u ontvangt snel een reactie van ons.